Çalıştığı Kurumlar

Çalıştığım Kurumlar

Görevi/Kadro Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Üroloji Asistanı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Haziran 1996-Ocak 2001

Üroloji Başasistanı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Üroloji Kliniği

Nisan 2001- Mart 2004

Çocuk Ürolojisi Araştırma Görevlisi

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF), Üroloji Anabilim Dalı, Amerika Birleşik Devletleri

Mart 2004- Mayıs 2005

Üroloji Uzmanı

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi   2. Üroloji Kliniği

 

Great Ormond Street Children’s Hospital, Londra-İngiltere, Çocuk Ürolojisi Visiting Fellowship, (Ağustos-Ekim 2007)

 

Üroloji Doçenti, 2009 Haziran

 

Çocuk Üroloji Uzmanı, 2011 Ocak

Eylül 2005- Mayıs 2013

Üroloji Eğitim Görevlisi

 

Çocuk Ürolojisi Yan Dal Eğitim Programı Sorumlusu

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Mayıs 2013-Aralık 2017

Üroloji Profesörü

 

Üroloji Kliniği Program Yöneticisi, İdari ve Eğitim Sorumlusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Kliniği

Aralık 2017- Ağustos 2020