Prof. Dr. Koray Ağras, FEBU, FEAPU

Üroloji Uzmanı, Çocuk Ürolojisi Uzmanı

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ:

Dr. Koray AĞRAS, 1971 yılında İzmir’de doğdu. İlkokulu Karşıyaka Bahçelievler'deki Öğretmen Kenan Gamsız İlkokulu'nda, ortaokulu İzmir Türk Koleji ve Karşıyaka Lisesi'nde okudu. 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Haziran 1996-Ocak 2001 tarihleri arasında Doç. Dr. Demokan Erol’un klinik şefi olduğu S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde Üroloji Asistanlığı yaptı. Ocak 2001- Mart 2004 yılları arasında Doç. Dr. Ali Memiş ve Doç. Dr. Ali Atan’ın klinik şefleri olduğu SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. ve 3. Üroloji Klinikleri’nde “Başasistan” olarak çalıştı. 

Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz izin alarak 2004 Mart- 2005 Mayıs tarihleri arasında University of California San Francisco’da (UCSF), Prof. Dr. Laurence Baskin liderliğinde, “Hipospadias, Genital Tüberkül Farklılaşması ve Endokrin Bozucular” konulu proje ve burs kapsamında sorumlu “Pediatric Urology Research Fellow” olarak çalıştı. (Hypospadias, Genital Tubercle Differentiation and Endocrine Disruptors. University of California San Francisco, USA, National Institute of Health, Grant No: RO1 DK058105-01, 2004). Çocuk Ürolojisi Bölüm Başkanı Dr. Laurence Baskin’in tüm Çocuk Ürolojisi ameliyatlarına gözlemci olarak katıldı. Dünyada o yıllarda yeni başlayan pediatrik robotik üroloji ameliyatlarını, o zaman UCSF’te çalışan ve daha sonraki yıllarda Harvard Üniversitesi Boston Çocuk Hastanesi’nde Pediatrik Üroloji Robotik Cerrahi Programını başlatacak olan Prof. Dr. Hiep T. Nguyen’den izleme fırsatı buldu. Ayrıca Üroloji Kliniği’nin tüm eğitim faaliyetlerine katıldı. Çocuk Ürolojisi dışında Endoüroloji (Prof. Dr. Marshall Stoller), Androloji (Prof. Dr. Tom Lue), Rekonstrüktif Üroloji (Prof. Dr. Jack McAninch) ve Üroonkoloji (Prof. Dr. Peter Caroll and Prof. Dr. Emile Tanagho) ameliyatlarını takip etme şansı buldu

Yurtdışından döndükten sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki “Üroloji Başasistanı” kadrosundan ayrılarak, o yıl yeni kurulan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik şefliğini Doç. Dr. Önder Kayıgil’in yaptığı 2. Üroloji Kliniği’nde “Üroloji Uzmanı” olarak çalışmaya başladı 

Dr. Ağras 2007 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU) bursunu kazanarak, altı hafta süreyle Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nin (Londra, İngiltere) Çocuk Ürolojisi Kliniği’nde, “Misafir Çocuk Üroloğu” olarak tüm poliklinik-klinik aktivitelerine, eğitim saatlerine ve ameliyatlarına aktif olarak katılma hakkı kazandı. Bu dönemde, hastanenin kompleks pediatrik ürolojik rekonstrüktif ameliyatlar konusunda dünyanın en önemli referans merkezlerinden biri olmasını sağlayan Prof. Dr. Patrick Duffy ve Prof. Dr. Peter Cuckow; pediatrik ürolojik laparoskopi ve pediatrik endoüroloji alanında ise Prof. Dr. Imran Mustaq ile birlikte çalışma imkanı buldu.

Çocuk Ürolojisi konusunda kongrelerde yaptığı sunumlarda, temel araştırma kategorisinde iki kez Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU) Kelm Hjalmas üçüncülük ödülünü (ESPU 2007 Belçika ve ESPU 2010 Antalya kongreleri); 2005 yılında Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi’nde (Marmaris) en iyi sözlü sunum ödülünü ve 2008 yılında Ulusal Türk Üroloji Kongresi’nde (Antalya) Erol Tellaloğlu Çocuk Ürolojisi Dalı Birincilik Ödülü’nü kazandı. 

2009 yılında Avrupa Üroloji Derneği (EAU) ve Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (ESPU)’nin sırasıyla yapmış oldukları sınavlarda başarılı olarak, “Fellow of the European Board of Urology (FEBU)” ve “Fellow of the European Academy of Pediatric Urology (FEAPU)” sertifikalarını aldı. 23 Haziran 2009’da yapılan sınavda başarılı olarak, “Üroloji Doçenti” ünvanını aldı. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı “Çocuk Ürolojisi’ni yeni ihdas edilen bir yan dal olarak tanıyınca, Çocuk Ürolojisi alanında yaptığı çalışmaların Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda 25.01.2011 tarihinde 141 sayılı karar ile, “Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanı” ünvanını almaya hak kazandı.  

Dr. Koray Ağras, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde çalıştığı 2005-2017 yılları arasında, bu hastanedeki ilk ürolojik pediatrik laparoskopi ameliyatını (laparoskopik retroperitonoskopik nefrektomi 2006, laparoskopik Fowler-Stephens orşiopeksi 2006), ilk pediatrik augmentasyon sistoplastiyi (2006) gerçekleştirdi. Mart 2014’te vezikoüreteral reflülü bir çocuk olguya yaptığı “Robotik Üreteral Reimplantasyon” ameliyatıyla, Türkiye’deki robotik yöntemle yapılan ilk çocuk ameliyatını gerçekleştirdi.

2011 yılında, Türkiye'de henüz formal "Çocuk Ürolojisi" eğitim programları başlamamışken, Türkiye'deki hastanelerde merkezi randevu kayıt sistemine kayıtlı ilk resmi "Çocuk Ürolojisi Polikliniği"ni kurup, 3 yıl boyunca bu poliklinikte bizzat hizmet etti. 2013 yılı başlarında çalışmakta olduğu Ankara Atatürk Hastanesi Üroloji Kliniği’nde “Üroloji Eğitim Görevlisi” oldu. Mayıs 2013’te Sağlık Bakanlığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği ile protokol yaparak, Sağlık Bakanlığı onaylı Ankara’daki ilk “resmi” Çocuk Ürolojisi Yan Dalı Eğitimi Programı’nın başlamasına öncülük etti. Bu programa parelel olarak idrar kaçıran çocuklar için Üroterapi Ünitesi ve İdrar Kaçırma Okulu’nun kurulmasını sağladı.

2017 yılının Aralık ayında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Profesörü kadrosuna atandı. Üniversiteden aldığı görevlendirmeyle, 2017-2020 yılları arasında, Türkiye’nin en yoğun Üroloji Kliniklerinden biri olan olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Üroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu" olarak görev yaptı. Köklü bir Çocuk Ürolojisi geleneği olan bu klinikteki görevinden 2020 Ağustos ayında ayrıldı.

Dr. Ağras Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Ürolojisi Müfredat Komisyonu (TUKMOS) 3. Dönem Üyeliği; Türk Çocuk Ürolojisi Bülteni Editör Yardımcılığı; Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Üroloji Bölümü Yayın Kurulu Üyeliği; Üroloji Bülteni Çocuk Üroloji Bölümü Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Kariyerinin başlangıcından beri sürekli olarak  Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde çalışmış, yüzün üzerinde Üroloji asistanının ve dört Çocuk Ürolojisi yan dal asistanının yetişmesine katkı sağlamıştır.

Prof. Dr. Koray Ağras’ın uluslararası dergilerde 17’si SCI, 7’si SCI-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış toplam 29 İngilizce makalesi mevcuttur. Bu yayınlarına toplam 678 adet atıf yapılmış olup, h-indeksi 13’tür (Eylül 2020 itibariyle). Ulusal dergilerde yayınlanmış 29 Türkçe makalesi mevcuttur. Üç adet kitap bölümü yazarlığına ek olarak, uluslararası kongrelerde sunulmuş 25 adet, ulusal kongrelerde sunulmuş 51 adet bildirisi mevcuttur. 

Dr. Ağras, Türk Üroloji Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği, Ankara Ürologlar Derneği, Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Endoüroloji Derneği, Kontinans Derneği, European Society of Pediatric Urology (ESPU), European Association of Urology (EAU) ve American Urological Association (AUA) üyesi olup, 2019 yılından beri Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Dr. Ağras, evli ve iki çocuk babası olup, 2020 yılından beri muayenehanesinde hasta görmektedir.