Yoğunlukla Uğraştığı Hastalıklar

Yoğunlukla Uğraştığı Hastalıklar

Dr. Ağras, Üroloji ile ilgili tüm konularda hizmet vermekle birlikte, yoğunlukla meşgul olduğu alanlar şunlardır:

 

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Çocuk ürolojisinin yoğun yapıldığı bir klinikte ihtisas yaptıktan sonra, uzmanlık yıllarında ABD ve İngiltere'de dünyaca ünlü çocuk ürologları Dr. Laurence.S. Baskin, Dr. Hiep T. Nguyen, Dr. Patrick Duffy, Dr. İmran Mushtaq ve Dr. Peter Cuckow ile birlikte çalışma şansı elde etmiştir. Çocuk Ürolojisi alanındaki çalışmaları çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde ödüller kazanmıştır. Üroloji asistanlarının yanında,  Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanları da yetiştirmiştir. Çocuklarda İnmemiş testisten fıtığa, böbrek reflüsünden hidronefroza, hipospadiastan, kompleks rekonstrüksiyon gerektiren spina bifida gibi durumlara kadar birçok hastalığın tedavisinde deneyim sahibidir. Detaylar için lütfen "Hakkımda" bölümünü inceleyiniz.

 

ANDROLOJİ (SERTLEŞME BOZUKLUĞU, KISIRLIK, VARİKOSEL..)

Dr. Ağras’ın erişkin hasta grubunda ciddi tecrübesinin olduğu konulardan biri de “Sertleşme Bozuklukları ve bunların cerrahi tedavisidir”. Yurtdışında çalıştığı merkezde dünyaca ünlü androlog Dr. Tom F. Lue’yu da izleme şansına sahip olduktan sonra, Atatürk Hastanesine döndüğünde birçok kompleks penis ameliyatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Madrid’de (İspanya) insan kadavraları üzerine en son model Penil Protezlerle ilgili ileri düzey kursa katılarak bilgilerini güncelleme fırsatı bulmuştur. Dr. Ağras, özellikle penis eğrilikleripenil protez (mutluluk çubuğu), Peyronie Hastalığı ve penil revaskülarizasyon cerrahisinde ciddi tecrübe sahibidir.

 

TAŞ HASTALIĞI

Dünyada artık açık taş ameliyatı hemen hemen hiç kalmamıştır. Ancak kapalı taş ameliyatı sırasında oluşabilecek olası komplikasyonlar nedeniyle acilen açık ameliyata dönülmesi gerekebilir. Bu nedenle kapalı taş ameliyatını yapan üroloğun aynı zamanda açık cerrahiyi de çok iyi bilmesi gerekmektedir. Yeni asistanların yetişmesinde önemli bir sorun olan bu durumu önlemek için ABD deki bazı klinikler, asistanlarını açık ameliyat da görsün diye Uzak Doğu ülkelerine göndermektedir. Dr. Ağras 2001-2004 yıllarında Ankara Numune Hastanesi’de çalıştığı dönemde anatrofik nefrolitotomi, açık pyelolitotomi, açık üreter alt uç taşı cerrahisi gibi birçok zorlu taş ameliyatlarını gerçekleştirmiştir. Ardından gittiği ABD’de, kapalı böbrek taş cerrahisi (PNL) ve laparoskopi konusunda deneyimli olan Dr. Marshall Stoller’i izlemiş, oradan öğrendikleriyle Türkiye’ye döndükten sonra, supin PNL dahil, 400’ün üzerinde PNL ameliyatı yapmıştır.

 

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ

İyi huylu prostat büyümesi, ileri yaş erkek hastalarda zor idrar yapma, idrar kaçırma gibi hayat kalitesini önemli ölçüde bozan bir rahatsızlıktır. Dr. Ağras'ın mesleki hayatı süresince, en fazla yaptığı ameliyatlardan birisi iyi huylu prostat büyümesidir. Açık veya kapalı, iki binin üzerinde prostat ameliyatında tecrube sahibidir. Uyguladığı kapalı yöntemler arasında, klasik monopolar TUR ameliyatına ek olarak, Greenlight Lazer, KTP Lazer, Holmium Lazer gibi ameliyatlar da mevcuttur.

 

MESANE KANSERİ, BÖBREK KANSERİ, PROSTAT KANSERİ, TESTİS KANSERİ

Ürolojik Kanserler, üroloji pratiğinin en önemli kısmını oluşturur. Dr. Ağras, bu konularda binlerce hastayı takip ve tedavi etmiş, iki binin üzerinde endoskopik, beş yüzü aşkın radikal onkolojik cerrahi deneyimine ek olarak, çalıştığı kliniklerde Üroonkoloji alanındaki multidisipliner konseyleri yönetmiş bir doktor olarak, hastalarına bu alanlarda da hizmet vermeye devam etmektedir.

 

ÜRETRA DARLIKLARI

Erişkin erkeklerde genellikle travma sonrası görülen "üretra darlıkları" rekonstrüktif ürolojinin en zor konularından biridir. Günümüzde malesef tekrarlayan olgularda hala endoskopik yöntemler önerilmekte, bu da hastaların tedavisinin giderek zorlaşmasına ve problemin tekrarlamasına neden olmaktadır. Konu ile ilgilenen deneyimli cerrahların az olması bu sorunun en önemli nedenidir. Dr. Ağras “üretra darlığı” konusunda Türkiye’nin duayen hocası Dr. Demokan Erol’un yanında yetişmiş olmasının yanında, Amerika’da çalıştığı klinikte dünyada üretra darlığının bir numaralı otorü olan Dr. Jack Mc Aninch ile de çalışma imkanı bulmuştur. Şu anda çalıştığı ve ülkemizin en önemli travma merkezlerinden biri olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde üretra darlıkları konusundaki birikime bilgi ve tecrübesiyle katkıda bulunmaya devam etmektedir.

 

ROBOTİK CERRAHİ

Dr Ağras, ABD’de UCSF’te çalıştığı yıllarda (2004-2005) dünyada yeni yeni başlayan ilk robot ameliyatlarını üroonkolog Dr. Peter Caroll ile daha sonraki yıllarda Harvard Üniversitesi Boston Çocuk Hastanesi’nde pediatrik robotik ürolojik cerrahi Programını başlatacak olan Dr. Hiep T. Nguyen’den izleme fırsatı bulmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında Berlin’de (Almanya) “Laparoskopik Üroloji Kursu”na, 2009’da Strazburg’taki IRCAD isimli merkezde “İleri Düzey Laparoskopi Kursu”na, yine 2009’da çalıştığı klinikte henüz robot yokken Cenevre Üniversitesi’nde (İsviçre) insan kadavrası üzerinde Robotik Radikal Prostatektomi Kursu’na katılmıştır. 2010 yılında çalıştığı hastaneye robot alınmasıyla birlikte, Ankara Atatürk Hastanesi Üroloji Kliniği kısa sürede erişkin robotik üroloji ameliyatlarının Türkiye’de ve dünyada en çok yapıldığı kliniklerden biri haline gelmiştir. Türkiye’deki çocuklarda yapılan ilk robot ameliyatı 2014 yılında Dr. Ağras tarafından gerçekleştirilmiştir.