Hipospadias

Hipospadias, her 250 erkek bebekte bir görülen, en sık konjenital anomalilerden biridir. Gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı giderekartmaktadır. Hipospadias, erkek bebeklerde idrarın vücuttan çıkış deliğinin penisin ucunda değil alt kısmında bulunduğu doğuştan bir durumdur. İdrar deliği penisin ucuna yakın, orta kesiminde veya tabanında bulunabilir.

Resim: İdrar deliğinin açıldığı noktalara göre hipospadias çeşitleri

 

image

 

Hipospadias, fetal gelişim sırasında normalde birleşerek idrar yolunu oluşturacak olan idrar yolu kıvrımlarının tam olarak kapanmaması nedeniyle meydana gelir. Hipospadiasın tam nedeni henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanılmaktadır (Dr. Ağras’ın bu konudaki yayınları için lütfen “makaleler ve bildiriler” kısmına bakınız). Bazı çalışmalar genetik mutasyonların rol oynayabileceğini, diğerleri ise gebelik sırasında belirli ilaçlara veya kimyasallara maruz kalmanın hipospadias gelişme riskini artırabileceğini öne sürmektedir. Hipospadias için bazı bilinen risk faktörleri şunlardır:

 • Hipospadias öyküsü olan aileler
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Erken doğum
 • Hormonlara veya hormon bozucu kimyasallara prenatal maruziyet
 • Anne tarafından gebelik sırasında belirli ilaçların kullanımı, örneğin epilepsi ilaçları veya hormonlar
 • Gebelikteki anne yaşı (daha yaşlı anneler hafif artmış bir risk altında olabilirler)

Ancak, çoğu durumda, hipospadiasın tam nedeni bilinmemektedir. Bu duruma neden olan birden fazla faktörün etkileşmesi muhtemeldir. Hipospadias penisin görünümünü ve işlevini etkileyebilir. İdrar yapma ve erişkin yaşlarda cinsel ilişkide zorluklara neden olabilir. Tedavi genellikle idrar deliğini penisin ucuna taşımak ve penisin eğriliğini düzeltmek için yapılacak cerrahi işlemi içerir. Cerrahi işlemin zamanlaması ve türü hipospadiasın ciddiyeti ve konumuna bağlıdır. Hipospadias için cerrahi işlem genellikle çocuk 6-12 ay arasındayken yapılır. Cerrahi işlem genel anestezi altında yapılır ve genellikle 1-2 gece hastanede kalınması gereklidir. Cerrahide, penis eğriliği düzeltildikten sonra, yeni oluşturulacak olan idrar kanalı penis derisi kullanılarak yapılır. Bunun için en uygunu sünnet derisi olduğundan, bu çocuklar sünnet ettirilmemelidir. Ancak bazı durumlarda deri yetersiz veya kalitesizse, doku greftleri (kasık veya kulak arkası derisi, ağız mukozası) kullanmak gerekebilir.

Resim: Proksimal hipospadiaslı bir hastamızda tek seanslı ameliyat sonrası görünüm

 

image

 

Ameliyattan sonra, çocuğun yeni idrar yolunun doğru konumda iyileşmesine yardımcı olmak için birkaç gün veya hafta boyunca bir kateter veya stent takması gerekebilir. Çocuğun, ameliyat sonrası birkaç hafta boyunca zorlayıcı aktivitelerden kaçınması gerekecektir. Hipospadias ameliyatı geçiren çoğu çocuk normal idrar yapabilen ve normal bir penis görünümüne sahip olabilen başarılı bir sonuç elde eder. Ancak, hipospadias ameliyatından sonra komplikasyonlar olabilir, ancak bunlar nispeten nadirdir. Bazı potansiyel komplikasyonlar şunları içerir:

 • Kanama veya hematom: Bu, ameliyat sonrası hemen veya prosedürü takip eden günlerde oluşabilir. Genellikle pansuman yenilenmesi ile tedavi edilebilir.
 • Enfeksiyon: Tedavi etmek için antibiyotik veya ek cerrahi gerektirebilir.
 • Üretral fistül: Bu, yeni oluşturulan üretra ağzı dışında idrarın geldiği ikinci bir açıklık gelişmesidir. İdrar sızıntısına neden olabilir ve onarım için en erken 6 ay sonra ek cerrahi gerektirebilir.
 • Üretral darlık: Üretranın daralması idrar yapmada zorluğa neden olabilir. Düzeltmek için ek cerrahi gerekir
 • Penis eğriliği: Ameliyat sırasında penis eğriliği düzeltilmezse, cinsel fonksiyon veya görünümle ilgili sorunlara neden olabilir.

Bu komplikasyonların nadir olduğunu ve hipospadias ameliyatı geçiren çoğu çocuğun başarılı bir sonuç aldığını unutmamak önemlidir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Randevu