Çocuklarda İşeme Terapisi

İşeme fonksiyonunun normal olması, böbreklerin sağlığı açısından çok önemlidir. Örneğin bir çocuk idrar kaçırıyorsa, bu sadece bir psikososyal problem olmakla kalmaz, aynı zamanda mesanede işemeden sonra kalan atık idrar ya da yüksek basınç durumu varsa, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek çürümesine kadar varabilen vahim sonuçlara yol açabilir.

Bir çocukta sağlıklı işeme fonksiyonu olabilmesi için, sadece mesanenin değil, beyin, omurilik ve sinirler ile pelvik taban kaslarının da düzgün çalışması gerekir. Eğer bu organlarda bir bozukluk olursa, işeme bozukluklarına ek olarak, kaka kaçırma veya kabızlık gibi problemler de birlikte görülebilir. Bu nedenle, işeme bozukluklarını değerlendirirken, sadece böbrek ve mesaneyi değil, pelvik taban kaslarını, barsak fonksiyonları ve sinir sistemini de değerlendirmek şarttır. Tedavi aşamasına gelindiğinde, böbrek ve mesaneye yönelik tedaviler kadar, bağırsak ve pelvik taban kaslarının da rehabilitasyonunu unutmamak gerekir. Tedavideki bu bütüncül yaklaşıma, genel manasıyla “İŞEME TERAPİSİ” adı verilir.

Mesane-bağırsak disfonksiyonları dediğimiz bu hastalıklara kliniğimizde bütüncül yaklaşımda bulunmakta, tedavilerimizi Çocuk Ürolojsi Uzmanı’na ek olarak, bu konuda deneyimli bir fizyoterapist eşliğinde yapmaktayız. Bazıları kliniğimizde seanslar halinde uyguladığımız, bazıları ise ebeveynler eşliğinde çocuğun evinde uygulanan “İşeme Terapisi” yöntemleri aşağıda özetlenmiştir: 

Randevu