Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 6

Bebek ve çocuklarda idrar numunesi nasıl alınmalıdır? İdrar yolu enfeksiyonu tanısı idrarın incelenmesiyle konur. Doğru tanı için idrar örneğinin usulüne uygun olarak alınması çok önemlidir. Tercihen sabah ilk idrarı alınmalı ve en geç bir saat içerisinde analiz edilmelidir. Genel Prensip olarak idrar nasıl alınırsa alınsın idrarın cilt ile mümkün olduğunca temas etmemesi edecekse de cilt temizliğinin yapılmasından sonra alınması en önemli prensiplerdir. Önerili idrar alma çocuğun yaşına göre değişkenlik göstermektedir. Ve her yöntemin kendisine göre avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bebek ve küçük çocuklarda uygun idrar örneği alabilmek önemli bir sorundur.Dört farklı yöntemle idrar alınabilir. İlk olarak bebeğin ve çocuğun genital bölgesini plastik bir torba, idrar torbası yapıştırılarak idrar toplanabilir. Bu yöntemde yüzde altmışlara varan cilt kirlenme ihtimali vardır. Ve genitalbölge iyi temizlenmezse testin yalancı pozitiflik oranı yüzdedoksanları bulmaktadır. Bu nedenle Tüm dünyada bebeklerde önerilen en uygun yöntem göbek altındaki karın cildi üzerinde enjektörle direkt mesaneden idrar almaktır. Ve bu yöntemde idrar numunesinin cilt kirlenme ihtimali yok denecek kadar azdır. Yine bu yöntemde komplikasyon oranı da çok çok azdır. Ancak çocuk için bir miktar ağrılı oluşu en önemli dezavantajıdır. Özellikle yenidoğanlarda ve kız bebeklerde önerilen diğer bir yöntemde idrar yolundan ittirilen bir sondayla idrar almaktır. Bu yöntem ile güvenilir bir yöntemdir ve idrar numunesinin eğitimi almış küçük çocuklarda ise en uygun idrar numunesi alma yöntemi çocuğu steril bir kaba işletmektir. Ancak önemli dezavantajı çocukların idrar yapma isteksizliği nedeniyle zaman alıcı bir yöntem oluşudur. Büyük çocuklara ve ergenlere gelirsek en uygun yöntem orta akım idrarı almaktır. Bu yöntemde detorbatakma yönteminde olduğu gibi idrar alınmadan önce genital bölgenin temizliğinin doğru yapılması çok önemlidir. Aksi Takdirde cilt fır arasında bulunan başka bakterilerin idrara karışması testin yanlış sonuçlanmasına sebep olur. Vetestin tekrarlanması gerekir. Bu durumda da tedavi gecikecektir. Numune vermeden önce erkek çocukların pipilerinin ucundaki sünnet derisi kız çocuklarda ise labiumlar çekilebildiği kadar kenara çekilmeli. İdrar Deliğinin olduğu yer iki kez sıvı sabunla yıkanmalıdır.Idrar yap komutanının ardından idrarın ilk birkaç saniye içerisinde ki gelenin tuvalete atılmalı, ardından gelen orta akıp dediğimiz kısım numune kabına alınmalı. İdrarın son kısmı kaba alınmayarak tekrar tuvalete atılmalıdır. Büyük Çocuklar ve ergenlerde kullandığımız bu orta akım idrar alma yönteminde uygun temizlik yapıldığında cilt bakterileriyle kirlenme oranı ancak yüzde onlar civarındadır.

Randevu