İnmemiş Testis Neden Tedavi Edilmeli?

İnmemiş testis neden tedavi edilmelidir? İnmemiş testi tedavi etmemizin en önemli sebebi bu çocuklarda tedavi edilmediklerinde kısırlık riskinin yüksek olmasıdır. Hem tek taraflı hem de çift taraflı inmemiş testis dolgulardan fertilite potansiyeli azalmıştır. Hatta çift taraflı inmemiş testisli çocuklar başarılı tedavi edilseler bile erişkinliğe geldiklerinde sperm parametlerinde yüzde yetmiş beşe varan oranlarda bozukluk izlenmektedir. Tedavi Bilmezlerse bu oran yüzde yüzü bulabilir. İnmemiş testi tedavi etmemizin bir diğer sebebi de tedavi edilmeyen olgularda testis kanseri riskinin iki ila sekiz kat daha fazla olmasıdır. Testisli kanserli hastalara baktığımızda bu hastaların yaklaşık yüzde beş ila onunda inmemiş teşhis öyküsü olduğu görülür. Testisleri yumurtalık kesesine indirmekteki bir amaç da çocuğun kendi kendini muayene etmesini sağlayarak olası bir testis kanseri durumunda erken tanının Bir diğer sebep testis porsiyonudur. İnmemiş testislerde testis porsiyonu dediğimiz testisin kendi damarları etrafında dönerek boğulması durumu daha sıktır. Yine kasık fıtığına da inmemiş testisli çocuklarda daha sık rastlanır. Ayrıca boş yani boş yumurtalık kisesinin de ileride çocukta yaratacağı olumsuz psikolojik etkiyi de unutmamak gerekir. Görüldüğü gibi inmemiş testisli bir çocuğu tedavi etmek için birçok önemi gerekçe mevcuttur.

Randevu