Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 1

Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün sizlere anlatacağım konu çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları. Bebek ve çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra en sık karşılaştığımız enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Kız çocuklarının yüzde sekizinde erkek çocukların ise yüzde bir ila ikisinde görülmektedir. Yenidoğan döneminde erkek çocuklarında daha sık görülürken ileri yaşlarda kızlarda görülme sıklığı artar. Çocukluk çağındaki idrar yolu enfeksiyonları erişkinlerde görülen idrar yolu enfeksiyonlarına çok daha sinsidir. Çok daha farklı seyreder. Bu nedenle gelişmekte olan bir bebek veya çocuk için çok tehlikelidirler. Ve yetersiz ya da yanlış tedavi edildiklerinde ilerideki yaşamları boyunca sıkıntısını yaşayacakları kalıcı geri dönüşümsüz hasarlar bırakmaları kaçınılmazdır. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları neden önemlidir? Idrar yolu enfeksiyonları, böbrek Idrar yolları ve idrar torbasının bir takım mikroorganizmalar tarafından istila edilip zarar görmesi ve bunun neticesinde tüm vücutta ortaya çıkardıkları semptomlar bütünüdür. Peki idrar yolu enfeksiyonlarını tanımak ve tedavi etmek neden önemlidir? Öncelikle idrar yolu enfeksiyonları bebeği veya çocuğu düşkün bırakarak günlük normal yaşantısını bozan ciddi bir akut hastalık nedeni oldukları için önemlidirler. Bunun yanında bebek veya çocuklarda üriner sistemin herhangi bir yerinde altta yatan bir doğumsal problemin habercisidirler. Eğer altta yatan bir problemin olup olmadığı yeterince araştırılmaz ve her defasında yazılan antibiyotiklerle akut olarak geçiştirilirse tekrarlamaları ve uzun vadede böbreklerde kalıcı hasarlanmaya sebep olmaları kaçınılmazdır. Bu sorun maalesef ülkemizde sık karşılaştığımız bir sorundur. Eğer bir bebek doğduktan sonra ilk bir ay içerisinde idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse bunun ileride tekrarlama ihtimali yüzde yirmi beştir. Tekrarlama ihtimali ilk iki yaş arasında sadece bir kez enfeksiyon geçiren çocukta yüzde otuz iki üç kez idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş çocukta yüzde altmış ila yetmiş beştir.

Randevu