Sünnet

Sünnet, erkeklerde penis başını örten deri kıvrımı olan sünnet derisinin cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Bu prosedür genellikle erkek bebeklerde yapılır, ancak ülkemizde olduğu gibi tıbbi veya kültürel nedenlerle daha sonra da yapılabilmektedir.

Sünnet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu'da birçok ülkede yaygın bir uygulamadır. Birçok kültürde önemli bir geçiş ritüeli olarak kabul edildiği için kültürel veya dini nedenlerle sıklıkla yapılır. Bazı durumlarda, sünnet ayrıca fimozis (sünnet derisinin penis başından çekilememesi durumu) gibi tıbbi nedenlerle veya idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için de önerilebilir.

Sünnetle ilişkili bazı riskler arasında kanama, enfeksiyon ve penis hasarı bulunur. Ancak, işlem kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirildiğinde bu komplikasyonlar nadirdir. Sünnet işlemi, lokal anestezi ile yapılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinde yararlıdır. 

Sünnet için birkaç yöntem bulunmakla birlikte, bugün en yaygın kullanılan teknikler plastik klemp yöntemi (klips) ve klasik cerrahi (dikişli) yöntemdir. Yöntem seçimi, hastanın yaşı, sağlık hizmeti sağlayıcısının tercihi ve hastanın tıbbi geçmişi ve anatomisi gibi diğer faktörlere bağlı olabilir. En iyi yaklaşımı belirlemeden önce, her yöntemin risklerini ve faydalarını bir sağlık uzmanıyla tartışmak önemlidir.

 

image

 

Resim: Klasik cerrahi sünnet (dikişli)

 

image

 

Resim: Klips sünneti

Sünnet sonrası hızlı bir iyileşme için kanama, enfeksiyon, ödem  ve yara açılması gibi komplikasyonların olmaması gerekir. Bunlar olduğunda iyileşme süreci uzayacaktır. Sünnet olan çocuklarda ilk 24 saatte ağrı kesiciler alınması önerilir, ağrı kesicilerin daha uzun süreli alınmasına gerek yoktur. Sünnet sonrası yara kapanması 4-7. günlerde tamamlanmaktadır. Enfeksiyon ve kabuklanma olduğunda bu süreç biraz daha uzun sürebilir. Enfeksiyon bulgusu olmadıkça sünnet işleminde rutin olarak antibiyotik alınması önerilmez.  Bunun dışında penis cildinde doku şişmesi ya da ödem dediğimiz tablo, çoğu sünnette özellikle pansuman açıldıktan sonra 1-2 günden sonra sık görülen bir durumdur, dikişli sünnet olduğu sürece ödem bir sorun teşkil etmez ve genellikle bir iki hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Klipsli sünnetlerde, ciddi ödem varlığında yara açılması görülebilmektedir. Bebeklerde sünnet sonrası iyileşme, büyük çocuklardan daha hızlı olmakta ve genellikle bir hafta içinde, en fazla iki haftada tam iyileşme sağlanmaktadır. Büyük çocuk sünnetlerinde ise tam iyileşme 2 haftaya yakın sürebilir, ancak bazen 3-4 haftayı bulabilir. Sünnet sonrasında çocukların hiçbirine hareket kısıtlaması önerilmez. Çocuk sünnetten hemen sonra ayağa kalkabilir, yürümesinde koşmasında bir sakınca yoktur. Ancak yine de bisiklete binme, top oynama gibi davranışlardan bir hafta kadar kaçınmak gerekir. Sünnet sonrası dördüncü günden itibaren akan suda banyo yapılabilir. Deniz veya havuza girmek için acele edilmemeli, iki hafta kadar beklenmelidir.

Sünnetin yapılmaması veya ertelenmesi gereken bazı durumları da bilmek gerekir. Öncelikle prematüre doğan veya normal zamanında doğup, doğumdan sonra 48 saat geçmemiş olan bebeklerde sünnet yapılmamalıdır. Bebekte sarılık, enfeksiyon, hipotiroidi gibi altta yatan problemler varsa, bunlar düzeltilmeden sünnet yapmak doğru olmaz. Ailede veya çocukta bilinen bazı kan hastalıkları veya pıhtılaşma problemleri olması durumunda sünnet mümkünse yapılmamalı, mutlaka yapılacaksa uygun şartlar sağlanmalıdır. Sünnet yapılmaması gereken durumlardan bir diğeri ise peniste sünnet öncesinde tespit edilmiş bazı doğumsal anomalilerdir. Örneğin hipospadias veya peygamber sünnneti dediğimiz durumda, idrarın çıktığı delik,  pipinin tam ucuna değil de pipinin alt tarafına açılmaktadır.  Bu durumda yapılacak düzeltici ameliyatta, idrar kanalını, sünnet derisi kullanarak uzatmak gerekebilir. Bu nedenle hipospadias veya epispadias gibi anomalileri olan çocuklarda ameliyattan önce sünnet kesinlikle yapılmamalıdır. Bunun dışında çok sık gördüğümüz bir durum olan gömük penisli çocuklarda, penise düzeltici ameliyat yapıldığında sünnet derisi penis üzerine yatırılacağından gerekli bir dokudur, bu çocuklarda penis düzeltmesi yapıldıkan sonra sünnet yapılmalıdır. Benzer şekilde, penis eğriliği ya da penis torsiyonu dediğimiz penisin kendi etrafında döndüğü durumlarda, düzeltici ameliyat yapılana kadar sünnet yapılmadan beklenilmelidir. Anlaşılacağı üzere, sünnet öncesi bir Çocuk Ürolojisi uzmanınca penise yapılacak fizik muayene çok kritik bir konudur. Gereksiz yere yapılan ve ciddi komplikasyonlara yol açan hatalı sünnetlerin önüne sünnet öncesi yapılan iyi bir fizik muayene ile geçilebilmesi mümkündür. Sünneti yapacak kişinin, çocuğu sünnetin hemen öncesinde görmesi çok önerilmez, çocuğa detaylı bir muayene için mutlaka zaman ayrılmalı, aileye sünnet ile ilgili gerekli bilgiler verilerek onların da sürece hazırlanmaları sağlanmalıdır

Sünnetle ilgi merak ettiğiniz tüm başlıkları “Blog” kısmında sizler için cevapladım, keyifli okumalar.

Sosyal Medyada Paylaş:

Randevu