Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 10

İdrar yolu enfeksiyonları nasıl tedavi edilir? İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılacak antibiyotik idrar kültüründe üreyen bakterinin antibiyotik direncine göre seçilse de çocuğun kliniğinin çok kötü olduğu, idrar çubuk testiyle idrar mikroskopinin idrar yolu enfeksiyonunu desteklediği durumlarda idrar kültürü sonucunu beklemeden antibiyotik başlanabilir. Kırk sekiz saat sonra kültür antibiyogram sonucu çıktığında bu antibiyotik Uygunsa devam edilir. Yoksa antibiyotik değiştirilmelidir. Özellikle üst idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde ateş yüksekliğini takip eden ilk yirmi dört ile kırk sekiz saat içerisinde tedavinin başlanması halinde böbrek hasarının olmayacağı düşünülmektedir. Tedavi kırk sekiz ila yetmiş iki saatten fazla gecikirse böbreklerde riski artar. Antibiyotiklerin ne kadar süreyle kullanılacağı idrar yolu enfeksiyonunun tipine göre değişmektedir. idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ağızdan alınan antibiyotiklerle üç ila beş günlük ayaktan tedaviler yeterlidir. Ancak üst idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi daha güçtür ve tedaviye en az yedi ila on gün devam etmek gerekir. Bu hastalardan komplike olmayan grubundakilerde yani böbreğinde enfeksiyonu olup yüksek ateşi olmayan altta yatan darlık, reflü, böbrek taşı gibi hastalıkları olmayan altı aydan büyük çocuklarda ağızdan alınacak antibiyotikler yeterli olabilir. Ama komplike biyolojik grubundaki küçük bebek ve çocuklardan tedavi çok daha uzun sürmelidir. Avrupa Üroloji Derneği yayınladığı çocuk ürolojisi kılavuzlarına göre altı aydan küçük bebekler on ila on dört gün boyunca yeni doğanlar ise on dört ila yirmi bir gün boyunca antibiyotik tedavisi almalıdır. Bu sürelerin en az yarıya yakın kısmında tedavi damardan verilecek antibiyotiklerle hastaneye yatırılarak yapılmalıdır. Daha sonradan ağızdan antibiyotiklere geçilebilir. Genel durumu bozuk olan ve ağızdan yeterli sıvı alamayan tüm çocuklar da hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Başarılı tedavi ile ilk yirmi dört saatte idrar steril olur. Ancak idrarda lokosit hücrelerinin görülmesi üç ila dört gün daha devam edebilir. Ateş hastalarının yüzde doksanında tedavi başlandıktan sonraki ilk yirmi dört ila kırk sekiz saatte düşmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri düzelirken ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda kullanılabilir. Özellikle ateş yüksekliği olduğu dönemde sıvı alımı arttırılmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı alan bebek ve çocuklar tedavinin ardından altı ila on iki ay boyunca aylık rutin idrar analizi ve idrar kültürü tetkikleriyle olası tekrarlama riski açısından izlenmelidir.

Randevu