Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 4

İdrar yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmalar nelerdir? idrarda normal şartlarda bakteri bulunmaz. Bulaşıcı bir hastalık olmayan idrar yolu enfeksiyonu, anüs çevresindeki deride bulunan bakterilerin idrar yolları boyunca yukarı doğru ilerlemesi sonucu ortaya çıkar. Bakterilerin böbreklere ulaşması nadiren kan yolu ile de olabilir. Bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonuna neden olan en sık etken isimli bakteridir. Ilk on yaş Her içerisinde gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde seksen beş sebebi bu bakteridir. On yaşından sonra ise bu bakteriye bağlı idrar yolu enfeksiyonları yüzde kırk beş ila elli civarına düşer. Bu bakteriden başka idrar yolu enfeksiyonuna en sık neden olan diğer organizmalar proteos, statüloplar, klepsiyella ve dediğimiz diğer bakteri türleridir. Çok nadiren mantarlar , virüsler ve parazitlerde idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilirler.

Randevu