Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 7

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu tanısı nasıl konur? Ideal yolu enfeksiyonundan şüphelenilen bir bebekte ve çocukta öncelikle detaylı bir fizik muayene yapılmalıdır Fizik muayenede hastanın ateşi ölçülmeli,boğazı,lenf nodları karnı değerlendirilmelidir.Kabızlığı Sorgulanmalı.Böbreklerinin ve mesanesinin üzerinde hassasiyet olup olmadığına bakılmalıdır.Çocuğun kuyruk sokumunun değerlendirilmesi, idrar boşaltımı etkileyebilecek,gizli kalmış bazı nörolojik hastalıkların atlanmaması açısından önemlidir. Son olarak erkek çocuklarında testisler ve sünnet derisi kızlarda Vulva bölgesi muayene edilmelidir.Erkek çocuklarında sünnet derisinin ucunun aşırı dar,kızarık ve ödemli oluşu,kız çocuklarında labiumların yapışık ve kızarık oluşu, idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkili olabileceklerini düşündürmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı için kullanılan üç farklı idrar testi vardır. Birincisi birkaçdakika içerisinde sonuç verenya da çubuk testi dediğimiztest. İkincisi yine hızlı sonuç alınabilen idrarın mikroskop altında incelenmesi. Diğeri de üçüncüsü de iki gün içerisinde sonuç veren idrar kültürü. Bu Testlerin hepsi aynı doğruluk ve hassasiyete sahip değildir.İçlerinde idrar yolu enfeksiyonu tanısını en kesin koyduran test idrar kültürüdür.Biraz daha detaylı anlatmak gerekirse çubuk testinde çubuk idrara batırıldığında değiştirdiği renge göre içerisinde bakteri ve beyaz küre dediğimiz hücrelerin olup olmadığı değerlendirilebilir.Nitrit değerinin pozitif olması bakteri varlığını lökosit değerinin pozitifliği idrarda beyaz küre dediğimiz kandaki savunma hücrelerinin karıştığını gösterir. Nitip lökosit değerlerinin her ikisininde pozitif olması mutlaka idrarda enfeksiyon vardır anlamına gelmez. Ancak idrar yolu enfeksiyonu tanısı güçlendirir. Çubuk testinde ayrıca idrarın içerdiği protein, şeker, keton ve gibi maddelerin varlığı da ölçülen bilmektedir. Idrar Mikroskopisinde ise idrar edildikten sonra mikroskop altında bakteri ve kandaki lökosit ve gibi hücrelerin olup olmadığı araştırılır. Lökosit bakteri İdrar yolu enfeksiyonu lehinedir. Ama yinede yüzde yüz oranda idrar yolu enfeksiyonu tanısı koydurmaz.Yapılan araştırmalarda doğru tanı için hem çabuk testindeki nitrit ve değerlerini pozitifliği hem de mikroskopide bakteri ve lokosit hücrelerinin varlığı halinde bile yüzde yüz doğrulukla idrar yolu enfeksiyonu tanısı koymak mümkün olmamaktadır. Genel uygulamaya gör bu hızlı vepratik testler negatifse idrarkültür dediğimizileritestegerekkalmayabilir.AncakIkitestinpozitifolmasıhalindeidraryoluenfeksiyonutanısınıkesinleştirmek için idrarkültürü yapmak gereklidir.Idrar kültürü testindeidraryolu enfeksiyonu tanısı uygunsıcaklık ve vasat ortamındaanlamlı sayıdabakteriningösterilmesine dayanır. Eğer Bakteri vasatta üreyip çoğalma mışsa idrar yolu enfeksiyonu yoktur denir. Ancak ikinci günün sonunda bakteri kolinin sayısı anlamlı sayılacak düzeyi geçtiyse kesince İdrar yolu enfeksiyonu olduğuna kanaat getirilir. İdrar kültürüne doğru tanı için idrar laboratuvara gönderilirken numunenin nasıl alındığı mutlaka belirtilmelidir. Tanı için anlamlı sayıda koloni varlığından bahsetmek için koloni sayısının göbek altından enjeksiyonla alınan idrarda en az on koloni, son dayılardan idrarda az bin koloni, orta akım idrar numunelerinde,semptomlu çocuklarda en az on bin kronik,semptomsuz çocuklarda en az yüz bin koli olması gerekmektedir.İdrar Kültürünün Pozitif olarak yorumlanması durumunda üreyen bakterinin hangi antibiyotiklere duyarlı olduğu değerlendirilir. Ve bu sonuç doğru ilaçlarla tedaviye başlanması için çok önemlidir.Sonuç olarak idrar kültürü,idrar yolu enfeksiyonunu doğru tanı ve tedavisi için elimizdeki en değerli testtir.

Randevu