Davetli Konuşmalar

 

image

 

Düzenlenen çeşitli kongre ve sempozyumlarda Dr. Ağras’ın yaptığı davetli konuşmalar ve oturum başkanlıkları şunlardır:

 1. “Endokrin Bozucular, Çevresel Kirlenme, Hipospadias: Bağlantı var mı?” - Dr. Koray Ağras. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Eğitim Semineri, İstanbul, Şubat 2006. 

 2. “Çevresel kirlenme ve çocuklarda genital gelişim anomalileri” - Dr. Koray Ağras. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyük Konferans Salonu, Ankara, 17 Mart 2006. 

 3. “İnmemiş testiste olgu sunumları”- Dr. Koray Ağras. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri, Varikosel ve İnmemiş Testis Kursu, Gülhane Tıp Akademisi, Ankara, 24 Kasım 2006.

 4. “ABD’deki fellowshiplik deneyimlerimizden temel araştırmalar adına neler öğrendik? - İmmunohistokimyasal Araştırmalar ve Üroloji” – Dr. Koray Ağras. Ankara Ürologlar Derneği, Asistan Eğitim Toplantısı, Ankara, 4 Kasım 2006.

 5. “İşeme disfonksiyonu guidelineları” – Dr. Koray Ağras. Ankara Ürologlar Derneği, Asistan Eğitim Toplantısı, Ankara, 12 Nisan 2008.

 6. “Panel-Fertilitenin belirlenmesinde pediatrik hastalıklar”- Serdar Tekgül (moderatör), Tarkan Soygür, Koray Ağras, Berk Burgu, Serhat Gürocak. Ürolojide Güncel Yaklaşımlar-II Androloji, Ankara, 27-28 Şubat 2009.

 7. “Genital gelişimin moleküler belirleyicileri” – Dr. Koray Ağras, 10. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ankara, 10-12 Aralık 2009.

 8. Ankara Ürologlar Derneği Salı Toplantısı. “Hipospadias”. Yönetici: Dr. Tarkan Soygür; Panelistler: Dr. Koray Ağras, Dr. Serhat Gürocak. Ankara, 11 Mayıs 2010.

 9. “Hipospadias” paneli. Yönetici: Dr. Tarkan Soygür, Panelistler: Dr. Koray Ağras, Dr. Warren T. Snodgrass, Dr. Laurence Baskin, Dr. Cankon Germiyanoğlu. 21. Ulusal Üroloji Kongresi,  İstanbul, 1 Kasım 2010.

 10. Ankara Ürologlar Derneği Salı Toplantısı. “Varikosel”. Yönetici: Dr. Kaan Aydos; Panelistler: Dr. Koray Ağras, Dr. Ayhan Karabulut, Dr. Bülent Öztürk. Ankara, 18 Ocak 2011.

 11. “Vezikoüreteral reflü olgu sunumları”. Yönetici: Dr. Yusuf Kibar, Panelistler: Dr. Koray Ağras, Dr. Ömer Faruk Bozkurt. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi aylık eğitim toplantısı, Ankara, 24 Şubat 2012.

 12. Ankara Ürologlar Derneği Salı Toplantısı. “Enürezis Nokturna”. Yönetici: Dr. Cem Aygün; Panelistler: Dr. Koray Ağras, Dr. İbrahim Oğuzülgen, Dr. Metin Hasçiçek. Ankara, 10 Nisan 2012

 13. “İşeme Disfonksiyonlarının etiyopatogenezi- Dr. Koray Ağras”. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Mayıs 2012.

 14. “İşeme Disfonksiyonu olgu sunumları”. Yönetici: Dr. Tarkan Soygür, Panelistler: Dr. Koray Ağras, Dr. Cem Irkilata. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi aylık eğitim toplantısı, Ankara, 21 Aralık 2012.

 15. “İnmemiş testisin tanı ve tedavi prensipleri- Dr. Koray Ağras”. Ankara Ürologlar Derneği, Asistan Eğitim Toplantısı, Ankara, 23 Mart 2013.

 16. “Risk gruplarına göre vezikoüreteral reflülü hastanın yönetimi- Dr. Koray Ağras”. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi, Ankara, 29 Kasım 2013.

 17. “Pediatrik Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme- Dr. Koray Ağras”. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Kasım 2013.

 18. “Retroperitoneal Yaklaşım- Koray Ağras”. 1. Çocuk Ürolojisi Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu, Türk Çocuk Ürolojisi Derneği ve Acıbadem Üniversitesi İşbirliği ile, İstanbul, 10-11 Haziran 2014.

 19. “Çocuklarda robotik üreteroneosistostomi- Koray Ağras”. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Pediatrik Ürolojide Robotik Cerrahi Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 29 Kasım 2017.

 20. “Pediatrik Ürolojide Robotik Cerrahi Girişimler-Koray Ağras”. Türk Üroloji Akademisi, Operatif Videolar Eşliğinde Güncel Pediatrik Üroloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 15 Aralık 2017.

 21. “Hidden Incision Robotic pyeloplasty (HIdES) in children using transmesocolic approach- Koray Ağras”. 3rd Ankara Robotics, Laparoscopy and Endosurgery event with videosurgery meeting, International Laparoscopy and Robotic Surgery Association. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, 11-16 Aralık 2017

 22. “Antenatal Hidronefroz- Koray Ağras”. Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Toplantısı, Ankara, 26 Mart 2018.

 23. “Çocuklarda Robotik Pyeloplasti- Dr. Koray Ağras”. Robotik Üroloji Sempozyumu, Türk Üroloji Derneği ve Endoüroloji Derneği, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 4-5 Mayıs 2018.

 24. Oturum Başkanlığı: Dr. Koray Ağras, Dr. Tarkan Soygür. Konuşmacılar: Dr. Serdar Tekgül “Hayat Boyu Konjenital Üroloji” ve Dr. Kaan Savaş Gülleroğlu “Çocukluk Çağı Üriner Taş Hastalığına Metabolik Yaklaşım”. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Sonbahar Toplantısı, Başkent Üniversitesi, Ankara, 22 Eylül 2018

 25. “Hipospadias-Dr. Koray Ağras”. Urocamp with key note speakers. Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneği, Ankara, 6-7 Ekim 2018.

 26. “Sünnet ve skrotumun cerrahi gerektiren hastalıkları- Dr. Koray Ağras”. Ulusal Asistan Eğitim Programı, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım 2018.

 27. Oturum Başkanlığı: Dr. Koray Ağras. Konuşmacılar: Dr. Özgür Tan “Çocuk Ürolojisi'nde bazen gereksiz mi tedavi uyguluyoruz?” ve Dr. Ali Güneş “Minyatür enstrümanların varlığında SWL'nin yeri”. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım 2018.

 28. Çocuk Ürolojisi olgu sunumları. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Konferansı, Ankara, 12 Aralık 2018.

 29. "Çocuklarda eksternal genital hastalıklar ve sünnet- Dr. Koray Ağras." 3. Başkent Pediatri Günleri, Kızılcahamam, Ankara, 8-9 Mart 2019.

 30. "Çocuk Ürolojisinde sık kullanılan deney hayvan modelleri - Hipospadias- Dr. Koray Ağras". 28. Ulusal Üroloji Kongresi, Kemer, Antalya,10-13 Ekim 2019. 

 31. "Endokrin Bozucular ve Hipospadias- Dr. Koray Ağras". 15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, 29 Kasım-1 Aralık 2019.

 32. Antenatal Hidronefroz- Dr. Koray Ağras. Bakü- Azerbaycan, Şubat 2020.

 33. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları- Dr. Koray Ağras. Bakü- Azerbaycan, Şubat 2020.

 34. "Çocuk Ürolojisi perspektifinden Covid-19 pandemi süreci ve çözüm bekleyen konular".Türk Çocuk Ürolojisi Derneği İnteraktif Toplantısı Online, 18 Mayıs 2020.

 35. "Çocuklarda penil cerrahi öncesi hormon uygulaması-Dr. Koray Ağras", 5. Ürolojik Cerrahi Kongresi Online, 7-15 Kasım 2020.

 36. "Nörojenik mesanede augmentasyon ile kombine cerrahi yöntemler- Dr. Koray Ağras " 16. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 26-28 Kasım 2021.

 37. Hipospadias Oturumu, oturum başkanlığı: Dr. Demokan Erol ve Dr. Koray Ağras. Konuşmacılar: Dr. Berk Burgu “Distal hipospadiasta güncel yaklaşım”, Marco Castagnetti “Proximal Hypospadias: Key factors for long term success”, Laurence S. Baskin “Congenital Penile Curvature”. 16. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 26-28 Kasım 2021

 38. "Proksimal hipospadiasta yeni yaklaşımlar” -Dr. Koray Ağras, 6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 9-13 Kasım 2022.

 39. “Pediatric Robotic Urology” – Dr. Koray Ağras, Fellows of Prof. Balbay Robotic Urology Symposium and Course, İstanbul, 7-9 Ocak 2023.

 40. “Da Vinci Robotic Simulator Training Course” – Dr. Koray Ağras, Fellows of Prof.Balbay Robotic Urology Symposium and Course, İstanbul, 7-9 Ocak 2023.

Sosyal Medyada Paylaş:

Randevu