ROBOTİK CERRAHİ İLE YAPTIĞIM ÜROLOJİK AMELİYATLAR

ROBOTİK CERRAHİ İLE YAPTIĞIM ÜROLOJİK AMELİYATLAR
02
Oct
ROBOTİK CERRAHİ İLE YAPTIĞIM ÜROLOJİK AMELİYATLAR

 

ÇOCUK :  Böbrek Çıkımı Darlığı- UP Darlık ( Robotik Pyeloplasti)

                  Vezikoüreteral reflü (Robotik Üreteral Reimplantasyon)

                  Nörojenik Mesane (Robotik Mesane büyütmesi, Robotik MACE ameliyatı)

                  Böbrek ve Üreter Anomalileri (Robotik Nefrektomi, Heminefrektomi veya Nefro-üreterektomi)

 

ERİŞKİN : Böbrek Çıkımı Darlığı- UP Darlık (Robotik Pyeloplasti)

                  Ürolojik Kanserler

                          Böbrek Tümörleri (Robotik Radikal veya Parsiyel Nefrektomi, Robotik Radikal Nefroüreterektomi)

                          Prostat Kanseri (Robotik Radikal Prostatektomi)

                  Kadın Ürolojisi

                          İdrar Kaçırma, Rahim Sarkması (Robotik Sakrokolpopeksi, Robotik Vezikovajinal Fistül Onarımı)