Hipospadias & Epispadias

Hipospadias nedir?

Erkek çocuklarda cinsel organlarının ucunda olması gereken dış idrar deliğinin, penislerinin alt taraflarında bir yere açılması şeklindeki anormalliğin adı tıp dilinde hipospadias‘ tır. Halk arasında hipospadiaslı çocuklar için “peygamber sünnetli” ya da “yarım sünnet” deyimleri kullanılır. Oldukça sık rastlanan bir doğumsal anomalidir. Üç yüz canlı erkek doğumdan birinde görülür. Hipospadiaslı babaların çocuklarında görülme riski fazladır. Böyle çocuklar adeta yarım sünnet olmuş gibi doğarlar. Dikkatle bakıldığında idrarlarını bacaklarına doğru ve penislerinin altından yaptıkları fark edilir. En uçta deliğe benzer bir görünüm olsa bile burası kördür ve idrar buradan gelmez. Penisin alt yüzünde sünnet derisi olmaz. Alt yüzde olan ise, normalde en uçta olması gereken dış idrar deliğidir. Bazen bu delik olması gerekenden çok daha dar olur. O zaman bu çocuklar hem makara ipliği gibi ince işerler, hem de çişlerinin bitmesi uzun zaman alır. İdrar deliği penis ucundan uzaklaştıkça bozukluğun ağırlık derecesi artar, buna karşılık görülme olasılığı azalır. En sık görülen şekli penis ucuna yakın tipte (glanüler) olanı, en az görüleni ise perineal tipte olanıdır.