Robotik Cerrahi İle Yaptığım Ürolojik Ameliyatlar

Çocuk:  Böbrek Çıkımı Darlığı- UP Darlık ( Robotik Pyeloplasti)

  • Vezikoüreteral reflü (Robotik Üreteral Reimplantasyon)
  • Nörojenik Mesane (Robotik Mesane büyütmesi, Robotik MACE ameliyatı)
  • Böbrek ve Üreter Anomalileri (Robotik Nefrektomi, Heminefrektomi veya Nefro-üreterektomi)

Erişkin: Böbrek Çıkımı Darlığı- UP Darlık (Robotik Pyeloplasti)

Ürolojik Kanserler

  • Böbrek Tümörleri (Robotik Radikal veya Parsiyel Nefrektomi, Robotik Radikal Nefroüreterektomi)
  • Prostat Kanseri (Robotik Radikal Prostatektomi)

Kadın Ürolojisi

  • İdrar Kaçırma, Rahim Sarkması (Robotik Sakrokolpopeksi, Robotik Vezikovajinal Fistül Onarımı) 

Sosyal Medyada Paylaş:

Randevu