Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 11

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde en önemli problemlerden biri kullandığımız antibiyotiklere karşı bakterilerin direnç geliştirmesidir. Ülkemizde çok sık kullanılan antibiyotiklerden olan karşı direnç yüzde yetmiş dört karşı direnç yüzde altmış iki gibi çok yüksek orandadır. Son yıllarda idrar kültürlerinde Pozitif bakteriler dediğimiz geniş spektrumlu beta laktamaz üreten bakterilere sıkça rastlanmaktadır. Bu bakterilerin idrar yolu enfeksiyonu olan bir yaş altındaki bebeklerde yüzde kırk dokuz bir yaş üzerindekilerde yüzde otuz sekiz oranında rastlanmaktadır. Bu bakteriler antibiyotiklere en dirençli bakterilerdir. Ve damar yolundan uzun süre verilecek çok geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi edilmelidirler. Ancak dirençli bakterilerin idrar kültürlerinde bu kadar yaygınlaşması her zaman elimizde En geniş spektrumlu,en alt etkili antibiyotiği kullanmamız gerektiği anlamınagelmemelidir. Tam tersine tedavide etkili olacağını düşündüğümüz en dar spektrumlu antibiyotikler tercih edilmelidir ki elimizde gerektiğinde olarak kullanacağımız geniş spektrumlu antibiyotiklere de direnç gelişmesi. Ayrıca unutulmamalıdır ki geniş spektrumlu antibiyotikler bağışıklık sistemimizde önemli rolü olan bağırsak florasında bulunan faydalı bakterileri de etkilemekte, uzun süre kullanıldıklarında vücudun savunma sistemini de bozarak daha dirençli bakterilerinçoğalmasına zemin hazırlanmaktadırlar. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu olan çocuğumuza en uygun tedavinin seçimi hekimlik sanatının en sorumluluk isteyen, aynı zamanda da en tecrübeli gerektiren konularından birisidir.

Randevu