Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 3

İdrar yolu enfeksiyonu iyi tedavi edilmediğinde hangi hastalıklara yol açabilir? Bebek veya çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının altında yatan en önemli hastalık vezikoüreteral reflü dediğimiz idrarın mesaneden böbreklere doğru geri kaçışının olduğu hastalıktır. Vezik üretilen reflü idrar yolu enfeksiyonu geçiren bir yaşından küçük çocuklarda yüzde yetmiş beş dört yaş civarındaki çocuklarda yüzde yirmi beş, on iki yaş civarında ise yüzde on beş oranında görülmektedir. Reflü hastalığının kesin tanısı ancak son dal filmiyle konabildiğinden altta yatan bu hastalık sıklıkla atlanmakta, sonucunda idrar yolu enfeksiyonları tekrarlamakta, hastalar biz çocuk ürologlarına başvurduklarında çoğunlukla böbreklerinde kalıcı hasarlanmalarla karşımıza çıkmaktadırlar. Idrar yolu enfeksiyonu ve reflüsü olan çocukların yüzde otuz ila kırkında bu kalıcı böbrek hasarlarını görmek mümkündür. Reflü nefropatisi dediğimiz bu durumdaki olguların yüzde on ila yirmisinde çocukluk dönemi hipertansiyonu ve kronik böbrek yetmezliği gelişmekte. Son dönem böbrek yetmezliğine giren çocuklarda diyaliz ve böbrek nakli tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde maalesef beş bini aşkın çocuk kronik böbrek hastasıdır. Ve bunların yarısından fazlası böbrek nakli için beklemektedir. Bu durum buz dağının görünen kısmıdır. Ve tüm dünyada kronik böbrek yetmezliğinin erken evrelerindeki hasta sayısı bundan çok daha olup giderek artmaktadır. Dolayısıyla bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının altında bir hastalık yatıp yatmadığının araştırılması ve varsa altta yatan hastalığın erken tedavi edilmesi çok önemli bir konudur.

Randevu