Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları 13

Bu koruyucu antibiyotik kullanımı nedir? Kimlere ne kadar süreyle verilmelidir? Bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonun tekrarlayıcı ondan iş ediliyorsa koruyucu amaçlı azaltılmış dozda antibiyotikler uzun süreli verilebilir bir koruyucu antibiyotiklere aylar, bazı yıllar boyunca devam etmek gerekebilir uzun süre kullanıldıklarında vücutta başka zararları olabileceğinden her antibiyotiğin düşük tozunu koruyucu antibiyotik olarak kullanılması uygun değildir. Bu koruyucu özellikte kullanılabilecek bir antibiyotiği etkisinin yüksek olması için idrarda yüksek oranda geçmesi uzun süreli kullanımına yan etkilerinin olmaması bakteriyel direnç gelişmesi için de serum da ve bağırsak içerisindeki dozunu düşük olması gerekir.Bu Eskiden koruyucu antibiyotik olarak sık kullandığımız ampisilin veya amoksisilin gibi Antibiyotikler bağırsak içi konsantrasyonlarının yüksek olması ve bu nedenle yüksek direnç gelişimi sorunları nedeniyle günümüzde daha az kullanılmaktadır bu en sık kullandığımız koruyucu antibiyotiklerden trimethoprim-sulfamethoxazole zor iki aydan küçük bebeklerde nitrofurantoin ise üç aydan küçük bebeklerde yan etkileri nedeniyle kullanılmamalıdır ve Avrupa üroloji Derneği çocuk ürolojisi kılavuzlarına göre koruyucu antibiyotik olarak en uygun diğer antibiyotikler yeni doğanlar dahi tüm yaş gruplarını verilebilen sefaklor üç aylıktan büyük bebeklere verilebilen sefiksim sesli biten ve sefuroksim aksetil dene Antibiyotikler dir koruyucu antibiyotik verilmesi düşük riskli hasta grubunda gereksizdir ancak yüksek riskli grup dediğimiz idrar yolu enfeksiyonları tekrarlayan ve sağ neden devre Yüksek derecede Reflüsü olan böbreğinde sigara olan veya bağırsak mesane disfonksiyonu çocuklarda koruyucu antibiyotik kullanılmalıdır idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda koruyucu antibiyotiği verilmesi gereken süre ile ilgili standart bir yaklaşım olmayıp genellikle hastanın kliniğindeki girişe göre karar vermektedir bir idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bu hastalığın gerildiğinde veya tedavi edildiğinden emin olunca koruyucu antibiyotikler kesilebilir.

Randevu