İnmemiş Testis Tipleri Nelerdir?

Bu inmemiş testisin kaç tipi vardır yapılan fizik muayene görememişti sizlere ikiye ayrılır. İlki tepsisi muayene ile fark edilebildiği eleştirildiği durumdur olarak faydalı test istiyoruz inmemiş testis dolguların yüzde sekseni bu gruptadır ve açık tedavi planlaması gerekir yeri kalan 120'lik grupta ise Tesisler elle yapılan muayenede his izlemez ve bunlara da ve non-palpabl testis diyoruz non-palpabl testislerin gelişip gelişmedikleri ve nerede oldukları mutlaka araştırılmalıdır bu aşamada yastık yapılan yanlış gereksiz yere ultrason veya emar gibi teknikleri yapılmasıdır.Bu radyolojik tetkiklerin inmemiş testisin tanısındaki tanısal duyarlılıkları düşük olduğundan daha farklı ofislerde yapılması gereken ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında tanısal Laparoskopi dediğimiz yöntemle Kale içerisinde sağlıklı bir testis dokusunun olup olmadığının araştırılmasıdır.

Randevu